Nyheter

  • Aquakids i Frolandia har begynt

    08.09.2021 09.09
  • 5 om dagen

    Barnehagen vår er en 5 om-dagen barnehage. Vi forsøker å hjelpe hvert barn å få andelen frukt og grønt opp. Vi serverer grønnsaker og/eller frukt til alle måltider i barnehagens regi.

    18.08.2021 14.07
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...