Trollebo

Dette er storebarnsavdelinga vår, med barn i alderen 2-6 år.Til daglig er vi 18 barn og 3 voksne.

Trollebo består i år av 17 barn som hver og en bidrar med sine personligheter, til en variert og spennende hverdag . Vi som er sammen med dem heter Mona Grenlee, Elin Os,Kristine Rørbakken,Inger-Marie Bjelland og Tove-Blom Bakke
Vi jobber etter virksomhetsplanen, rammeplanen og etter egne planer. Likevel skal det være rom for at ting bare skjer. Barna kan komme med innspill og ideer, og vi ønsker å skape et variert tilbud for dem, slik at mange kan gjøre noe de liker.Vi bruker nærmiljøet aktivt og drar i tillegg med buss slik at vi kan besøke Bulder lekeland, brannstasjonen i Grimstad, Strand Hotell for å nevne noe.  Vi har også fått til et svømmetilbud i Frolandia flere år på rad nå, med støtte fra Fylkesmannen. Da har vi 10 timer i Frolandia med instruktør.Vi pleier også å få til en tur på skjøytebanen om vinteren. Vi er i tillegg mye ute, hvor vi har ulike aktiviteter.