Ansatte

Trollebo

Tove Blom Bakke

Stilling: Assistent
992 95 808
tovebloba@gmail.com

Tove Blom Bakke, begynte i Solsikken Barnehage i 2011. Tove er assistent på Trollebo, og en av morgenfuglene som svært ofte møter barna om morgenen. Hun er ansvarlig for at planer blir gjennomført på avdelingen, og hun er en trygg voksen for barna.

Helene Lindvik

Stilling: Pedagogisk leder
906 70 583
helene_hans1@hotmail.com

Helene Lindvik. Pedagogisk leder på Trollebo. Helene har jobbet i Solsikken Barnehage siden 2003. Hun er ansvarlig for å følge opp en gruppe barn og foreldre. Hun er også ansvarlig for personalet på sin avdeling. Hun planlegger og gjennomfører aktiviteter sammen med barna og andre ansatte. Hun er også en trygg voksen.

Rebecca Myhre

Stilling: Barnehagelærer
994 60 069
rebecca.larsen96@gmail.com

Rebecca Larsen har vært ansatt siden 2019. Hun er utdannet barnehagelær og har i perioder hatt personalansvar og i tillegg har Rebecca ansvar for oppfølgingen av en gruppe barn og foreldre. Hun er i likhet med de andre ansatte ansvarlig for å gjennomføre planlagte oppgaver og være en trygg voksen for barna på avdelingen.

Tusse stua

Inger-Oddveig Unger

Stilling: Assistent
413 08 823
i.post.unger@gmail.com

Inger Oddveig Unger Har vært en del av Solsikken Barnehage i 13 år, hun har arbeidet fast på Tussestua i hele perioden. Pedagogisk medarbeider som er ansvarlig for å gjennomføre planer og aktiviteter, og for at barn skal møtes omsorgsfult og på en trygg måte.

Torild Walle Lundberg

Stilling: Styrer
482 81 714
torildwallelundberg@outlook.com

Torild Lundberg, styrer og pedagogisk leder på Tussestua. Har ansvar for mye administrativt, men er også en av de voksne på avdelingen som er ansvarlig for at barna blir møtt på en omsorgsfull og trygg måte. Hun har også ansvaret for å planlegge og gjennomføre aktiviteter sammen med de andre ansatte.

Mona Grenlee

Stilling: Pedagogisk leder

Mona Grenlee, Pedagogisk Leder, 80% Har jobbet i Solsikken siden 2014.

Inger Marie Bjelland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Inger Marie Bjelland, 12 år i Solsikken som barne og- ungdomsarbeider. Hun jobber på Tussestua. Hun er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre aktiviteter og pedagogiske opplegg. Hun har også ansvar for at barna møtes på en trygg måte.

Lene Heggelund

Stilling: Barnehagelærer

Lene Heggelund er engasjert i Solsikken Barnehage som barnehagelærer hvor hun er en del av teamet rundt de minste. Hun er ansvarlig for å følge opp en gruppe barn og foreldre, og som de andre på avdelingen er hun ansvarlig for å planlegge og gjennomføre aktiviteter og oppgaver. Lene startet opp høsten 2021.

Andre ansatte

Rune Lyngroth

Stilling: Vaktmester
93254533

Hanne Bjørkqvist

Stilling: Eier
944 80 494
hanne_bjorkqvist@ymail.com

Økonomi/faktura Kontakt: hanne_bjorkqvist@ymail.com