Ansatte

Trollebo

Tove Blom Bakke

Stilling: Assistent
tovebloba@gmail.com

Tove Blom Bakke, 8 år, assistent,90 % Tove er assistent på Trollebo, og en av morgenfuglene som svært ofte møter barna om morgenen. Hun er ansvarlig for at planer blir gjennomført på avdelingen, og hun er en trygg voksen for barna.

Lene Blom Bakke

Stilling: Assistent
lenebb94@gmail.com

Lene har vært en del av vårt team siden 2017. Hun arbeider på begge avdelinger og har ansvaret for at planer og aktiviteter blir gjennomført og at barn og voksen møter trygghet og omsorg.

Mona Grenlee

Stilling: Pedagogisk leder
950 64 197
mona@grenlee.com

Mona Grenlee, Pedagogisk Leder, 80% Har jobbet i Solsikken i snart 5 år. Mona er den pedagogiske lederen på Trollebo. Hun har personalansvar, hun er ansvarlig for planer og tilrettelegging. Hun har også en gruppe barn og foreldre hun følger opp. Månedsplan og virksomhetsplaner utarbeides sammen med avdelingen, og det krever mye å gjennomføre alt. Mona er mye ute på tur selv, svømmeopplæringen har hun selv hovedansvaret for.

Helene Lindvik

Stilling: Pedagogisk leder
906 70 583
helene_hans1@hotmail.com

Helene Lindvik. Solsikken i 16 år ansatt, pedagogisk leder, 80%

Inger Marie Bjelland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Inger Marie Bjelland, 7 år i Solsikken som barne og- ungdomsarbeider. Hun jobber litt på Trollebo og litt på Tussestua. Hun er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre aktiviteter og pedagogiske opplegg.

Rebecca Larsen

Stilling: Barnehagelærer
994 60 069
rebecca.larsen96@gmail.com

Rebecca Larsen er ansatt i et engasjement barnehageåret 2019/2020. Hun er utdannet barnehagelærer og fyller inn for Kristine Rørbakken som går på Barnehagelærerutdanningen og er i permisjon. Rebecca har ikke personalansvar, men har ansvar for oppfølgingen av en gruppe barn og foreldre. Hun er i likhet med de andre ansatte ansvarlig for å gjennomføre planlagte oppgaver og være en trygg voksen for barna på avdelingen. Det er førtste året hennes på Solsikken.

Tusse stua

Inger-Oddveig Unger

Stilling: Assistent
i.post.unger@gmail.com

Inger Oddveig Unger Har vært en del av Solsikken Barnehage i 11 år, hun har arbeidet fast på Tussestua i hele perioden. Pedagogisk medarbeider som er ansvarlig for å gjennomføre planer og aktiviteter, og for at barn skal møtes omsorgsfult og på en trygg måte.

Lene Blom Bakke

Stilling: Assistent
lenebb94@gmail.com

Lene har vært en del av vårt team siden 2017. Hun arbeider på begge avdelinger og har ansvaret for at planer og aktiviteter blir gjennomført og at barn og voksen møter trygghet og omsorg.

Torild Walle Lundberg

Stilling: Styrer
482 81 714
torildwallelundberg@outlook.com

Torild Lundberg, styrer og pedagogisk leder på Tussestua. Har ansvar for mye administrativt, men er også en av de voksne på avdelingen som er ansvarlig for at barna blir møtt på en omsorgsfull og trygg måte.

Inger Marie Bjelland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Inger Marie Bjelland, 7 år i Solsikken som barne og- ungdomsarbeider. Hun jobber litt på Trollebo og litt på Tussestua. Hun er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre aktiviteter og pedagogiske opplegg.

Andre ansatte

Rune Lyngroth

Stilling: Vaktmester
93254533

Hanne Bjørkqvist

Stilling: Eier
944 80 494
hanne_bjorkqvist@ymail.com

Økonomi/faktura Kontakt: hanne_bjorkqvist@ymail.com