Om barnehagen

Med blikk for den enkelte og rom for alle. Dette er visjonen for barnehagene i Arendal kommune. Denne visjonen stiller vi oss bak. Barnehagen har mange oppgaver. Vi voksne må være tilstede, nære og oppriktig interesserte i det vi holder på med. Barnets beste skal alltid være utgangspunkt for alle beslutninger. Dette forsøker vi å få til i vår barnehage. Trivsel og glede er noe av det vi streber mot.

Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.Barnehagen skal gi barna mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskapning og bidra til at barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.Barnehagen skal støtte barns nyskjerrighet, kreativitet, vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnas interesser,kunnskap og ferdigheter. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

Solsikken Barnehagehar har lokaler på Nedenes. Vi har barn fra Engene, Flageborg, Grubenåsen, Vestre Nedenes, Asdal og Fevik. Vi samarbeider mest med Nedenes skole, da de fleste som går her skal dit.  men vi har også noen som skal til Fevik skole, og noen ganger noen som skal til private skoler i Arendal.

Hvis dere nylig er flyttet til Nedenes er Solsikken Barnehage et godt valg.   Vi er ikke så store, slik at det går lett an å komme inn i et miljø dersom dere ønsker det.   Foreldrene har egen facebookgruppe og vi har to foreldremøter og 3 foreldrearrangement i året, det går an å bli kjent og skape relasjoner.