Barn og sykdom

Når et barn er sykt, kan av og til være vanskelig å vurdere. Enkelte sykdomsforløp er ikke til hinder for at barnet kan gå i barnehagen, da er det barnets allmentilstand som avgjør om det bør være hjemme. Her er noen referanser som dere kan vurdere etter.

HOVEDREGEL VED SYKDOM
 

Syke barn skal ikke leveres i barnehagen. 
Allmenntilstanden kan være avgjørende her er: Er barnet generelt slapt, er appetitten merkbart nedsatt. Er barnets allmenntilstand av en slik karakter at det ikke klarer å følge den vanlige dagsrytmen i barnehagen, holdes barnet hjemme.
Barn med feber og akutt diaré skal holdes hjemme.FEBER:
 Barn med feber skal være hjemme. La barnet få en feberfri natt hjemme før det vender tilbake til barnehagen. Som feber regnes morgentemperatur over 37,5 C, og kveldstemperatur på over 38 C.FORKJØLELSE:
Er barnet snørrete/forkjølet/hoster uten å ha feber eller nedsatt allmenntilstand, kan det godt komme i barnehagen.ØREBETENNELSE:
Dersom allmenntilstanden er upåvirket, kan barnet gå i barnehage.

ØYEKATARR:
Barnet bør være hjemme hvis det har nedsatt allmenntilstand, eller om det kommer mye verk fra øynene. Barn kan gå i barnehagen dagen etter at behandlingen er igangsatt.DIARÉ / OPPKAST:
Har barnet rennende avføring eller kaster opp, skal det være hjemme. Når barnet inntar fast føde, er opplagt og allmenntilstanden ellers er bra, kan det vende tilbake til barnehagen. Det er vanlig å tenke 48 timer etter siste tegn på sykdom.VANNKOPPER:
Når vannblemmene har tørket inn, kan barnet vende tilbake til barnehagen.BRENNKOPPER:
Etter at væskende sår er tørket ut kan barnet komme tilbake til barnehagen. Har man bare et sår som kan dekkes til (dvs. under klærne, ikke i ansiktet eller på hendene) kan man komme i barnehagen med plaster på såret. SKARLAGENSFEBER:
Barnet må være hjemme i minst to dager etter at antibiotikabehandlingen er påbegynt.HODELUS:
Barnet må være hjemme til førstegangsbehandling er gjennomført. Personalet må bli varslet

 

 

 Smittevern fra Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/sv/barnehage/