Medisinskjema

Når ansatte skal gi medisin til barn i barnehagen, må de som foreldre fylle ut et skjema først. Dette er viktig for å sikre rett medisinering. Ved reseptbelagde medikament skal de alltid fylle ut skjemaet før medisin kan gis.