Slå av bilen når du går inn i barnehagen

Dette er en påminnelse. Tomgangskjøring er hverken lov eller særlig lurt.

Luftkvaliteten påvirkes.  Med  tanke på sikkerhet så ville det være veldig trist hvis f.eks et større barn som venter i en bil skulle tatt seg en prøvetur. Alle barn er voksnes/vårt ansvar.