Svømmeopplæring i Frolandia

I disse dager tar vi ansatte kurset "Livredning i vann" . Dette er fordi vi skal være klare for å følge 4 og 5 åringene til Frolandia hvor vi deltar på deres "Aquakids"-kurs. Dere foreldre vil få melding når vi skal dra første gang, det blir i løpet av september.

I 2014 holdt Abid Raja et innlegg hvor han talte varmt for å ha svømmeopplæring i barnehagene.  Norge hadde falt ned på et bunnivå i Skandinavia, bare 50 % av 10-åringene var svømmedyktige, mot 96 % av tiåringene var svømmedyktige på Island.  Å få ned drukningsulykkene var et helt klart mål. Å kunne svømme er en ferdighet som kan redde liv.   

Over 66 millioner ble bevilget den gangen. Til svømmeopplæring for barnehagebarn.  Hvorfor barnehagene?  Fordi at når barna litt senere kommer på skolen kan frykt og skepsis allerede være etablert.  Å bli trygg i vannet starter med lek og trygg tilnærming tidligere.  Dere foreldre kan også bidra med å ta barna til basseng og strender. 

Vi i Solsikken barnehage har søkt om midler hvert år siden, og vi er svært fornøyde med opplegget de har i Frolandia.  De har alltid med en instruktør som leder an, vi ansatte kan assistere de som er mest utrygge.Slik ender vi opp  hvert år med barn som blir mer trygge i vann enn da kurset startet.

De fleste drukninger skjer på grunn av panikk. Å få en følelse av mestring og å øve på strategi for å holde seg flytende er vesentlig i kurset. Siste halvdel av kurstimen  leker barna i varmtvannsbassenget. Her får de hoppe fra kanten og leke med vannleker. Det pleier å være veldig gøy!