Språk og bevegelse

Hovedtema valgt av personalet for 2020/2021 er språk og bevegelse. Selv om vi har et hovedtema må vi legge vekt på et allsidig innhold basert på Rammeplanen. Vi har noen tradisjoner som vi fortsetter med, og et hovedtema som skal gå igjen i planlagte aktiviteter året gjennom.

Det er nylig vist i et forskningsprosjekt at barna lærer mer språk gjennom lek med jevnaldrende enn i aktiviteter hvor voksne lager en aktivitet med språkinnlæring som mål.  Derfor kommer vi til å bruke lek og medier i dette arbeidet, den voksne er en tilrettelegger som griper mulighetene. Lek blir noe vi hjelper med. Vi har voksenstyrte aktiviteter også, der hensikten vil være fellesskap og felles glede.  

Virksomhetsplanen er under arbeid, og her skal personalets arbeid konkretiseres så langt det lar seg gjøre. Våre valg blir her synliggjort og begrunnet.  Hele personalet er pliktet til å jobbe etter Rammeplan og Virksomhetsplan. Vi som er ansatt bruker våre ressurser for å skape et rom der fortellinger,bøker, aktivtet og bevegelse er noe vi holder på med hver dag.