Foreldreundersøkelsen er ute

Nå skal alle foreldre ha fått invitasjon til å delta på foreldreundersøkelsen. Den skal være tilgjengelig på flere språk. Vi er heldige å få tilbakemeldinger under foreldresamtaler en til en, men det er også nyttig at dere svarer på konkrete spørsmål slik at vi vet litt mer hva dere tenker og opplever. Fristen for å svare er 20.desember.