Nytt barnehageår

Ferietiden går mot slutten. Noen har kommet tilbake til barnehagen. Snart kommer det nye barn som vi skal lære å kjenne og de blir våre nye venner.

Ny i barnehagen. Vi håper dere foreldre har satt av litt god tid til tilvenning, eller bli-kjent tid.  I Solsikken følger vi i grove trekk det som er omtalt som Trondheimsmodellen, hvis dere vil lese mer om det som forventes av dere og oss. Det viktigste er at dere gir dere god tid den første uken, og tar det rolig i tiden etterpå.  Barnehagen har mye å tilføre barnet ditt, de kan få nye venner og vi har mange gode og varierte  dager sammen her i barnehagen.Vi voksne vil gjøre det vi kan sammen for at oppstarten blir trygg for hver enkelt. 

Den første tiden i barnehagen  er forsket på av bl.a May Britt Drugeli som har vært med på å utforme Trondheimsmodellen gjennom prosjektet "Liten og ny i barnehagen".

Et av hovedpoengene hennes er at dere foreldre er den trygge basen som introduserer barnet for nye omgivelser.Dere holder dere i nærheten, viser vei og bruker tid på selv å bli kjent.  At både dere og barnet blir stuevarme/trygge  vil gjøre det enklere for oss når vi gradvis overtar. 

En plan for tilvenningen vil dere få første dagen dere kommer. Det er individuelle tilpasninger vi må gjøre underveis, så vi følger den ikke slavisk. Likevel er det godt å vite litt hvordan uken(e) kan bli.

Velkommen til oss !