Ledige plasser fra høsten

Det begynner 11 barn på skolen fra Solsikken Barenhage høsten 2023. Derfor har vi mange ledige plasser,- og vi håper dere som går her vil spre til andre som bor her på Nedenes at vi har plass og at alle er velkommen til å søke og gå sammen med deres barn her.

Solsikken barnehage er et mindre alternativ på Nedenes, vi er opptatt av relasjonene og at alle skal bli sett og tatt vare på.Vi forsøker å skape varierte dager. Vi tilpasser oss årstider og vær, vi har et bygg og rom, men det er mye mere som er barnehagen enn akkurat det.  Vi tar buss, bader, synger, danser, vi drar i gymsal, vi reiser på turer rundt i nærmiljøet og vi samarbeider med andre barnehager. Vi har en tanke om at vi skal skape minner her og nå, og forhåpentligvis vil vennskap som dannes her, vare langt inn i skolealder. Personalet bruker mye av tiden sin på å hjelpe gruppene å bli et "vi", et vi der vi hører til og er velkommen hver dag.