Matnyttig

Solsikken barnehage er en av 31 barnehager i Arendal som deltar i forskningsprosjektet matnyttig. Helsestasjonen er også koblet på, og begrunnelsen for å delta handler om at kostvaner dannes tidlig. De første 1000 dagene danner grunnlaget for vaner og helse senere i livet, og derfor vil vi delta med vår småbarnsavdeling.

Vår småbarnsavdeling er med i forskningsprosjektet Matnyttig

 

Matnyttig er et forskningsprosjekt som handler om å fremme gode spisevaner i barnets første tusen levedager. Det er utviklet en nettressurs om tidlig ernæring som etter hvert skal bli tilgjengelig for alle barnehager, gravide og småbarnsforeldre i alle landets kommuner. Den testes først ut i Arendal.

 

Du kan høre mer om hva barnehage skal gjøre i denne filmen: 

https://youtu.be/aElxWdZkk3o

 

 

Gravide og småbarnsforeldre i Arendal inviteres til å bidra til studien ved å svare på korte spørreskjema om barnets trivsel, kosthold og helse og få tilgang til nettressursen for foreldre. Vil du som forelder bidra til dette prosjektet? Du finner mer informasjon under her og på helsestasjonen.  

 

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-helse-og-idrettsvitenskap/forskningsprosjekter/matnyttig-foreldre-i-arendal