Livredning i vann

Akkurat nå i august drar noen fra vårt personal på Livredningskurs.

På grunn av vår beliggenhet så nær til havet, er det ekstra viktig at barn blir trygge i vann. I flere år nå har barnehagene i Norge fått tildelt ekstra midler for å hjelpe barn å bli trygge i vann. Solsikken Barnehage har vært med på dette, og fulgt opp med Livredningskurs til noen ansatte og vi har en avtale med Frolandia der barna får begynnende svømmeopplæring med isntruktør. 

Hver vinter har vi kjørt grupper på ca 6-8 barn av gangen opp til Frolandia. Det er 4 og 5 åringene som pleier å dele på dette.