Rødt nivå fra 8. -25. mars.

Barnehagene i Arendal kommune gikk samlet til rødt nivå mandag 8.mars. Åpningstiden er 0800-1500 i de fleste barnehagene, med mulighet for et tilbud for de med samfunnskritiske yrker i begge ender av dagen. 

Rødt nivå kjennetegnes av at det er få nærkontakter for hvert barn og hver ansatt.  Hvis covid-19 skulle komme inn i gruppa vil det bli færre smittet enn dersom vi drev som normalt. Ved at hele kommunen går på rødt samtidig ønsker man vel å oppnå å bremse farten i hele kommunen. Dette kommer sammen med mange andre tiltak, les mere om de på kommunens sider. 

Slik som før må ingen syke, ingen i karantene eller isolasjon komme i barnehagen. Slik som før må vi vaske hendene veldig mye, f.eks før vi går hjemmefra og når vi kommer til barnehagen. Slik som før skal barna i vår gruppe møtes med omsorg og nærhet.