Barnebøker

Noen sannheter går ikke ut på dato, og at fortellinger i form av bøker er fint å oppleve sammen er noe alle er ganske enige om. I år har vi valgt språk som en del av hovedtema.  Språk kan være så mye, men bøker er en klar ener. Hver måned går vi på biblioteket, enten med barn eller uten, og vi låner fine bøker. Noen ganger låner vi det bibliotekarene viser oss på lesestund om onsdagene. Andre ganger det vi vet barna er opptatt av akkurat nå, andre ganger det vi voksne har planlagt å være opptatt av. Vi hører lydbøker og vi leser bøkene hver for oss og sammen.