Nyheter

  • Velkommen som søker

    Solsikken barnehage er ett mindre alternativ på Nedenes. Det finnes flere store barnehager på Nedenes, vi er litt mindre. Vi er 28 barn til daglig, og det er 6-7 voksne her til daglig. Vi har 4 pedagoger som jobber sammen med ansvaret for en gruppe hver. Hele huset har felles virksomhetsplan. Vi har dagsrytme og rutiner, som gir trygghet og forutsigbarhet. Vi har barn i aktivitet i mange timer hver dag, både ute og inne. Vi er opptatt av at også de minste skal benytte uteplassen og helst komme ut litt hver dag. Vi er opptatt av uteaktiviteter og friluftsliv , bevegelse og relasjoner.

    01.02.2017 12.14
  • Mat og måltider i barnehagen

    11.02.2016 15.33
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...