Hvordan søke plass

Trenger du barnehageplass ?

Søknadsfristen for hovedopptaket er 1.mars.

Dere søker via kommunens søkerportal. Solsikken barnehage vil da være ett av alternativene dere kan velge.

Om høsten pleier barnehagene å fylles opp, så vi anbefaler alle å søke til hovedopptaket, selv om de skulle trenge plassen senere i barnehageåret.  

Det er mulig å søke når som helst ellers i året også.

Det er samme id-krav som til nettbank og Altinn. Barnehagen kan være behjelpelig med å søke, men da må mor eller far ta med seg id-brikke/mobil og sitte sammen med oss når vi søker.

We can help you apply!  Call us for an appointment and we can sit down torgether and apply.