Trollebo

Dette er storebarnsavdelinga vår, med barn i alderen 3-6 år.Til daglig er vi 18 barn og 3 voksne.

Trollebo består i år av 18 barn som hver og en bidrar med sine personligheter, til en variert og spennende hverdag . Vi som er sammen med dem heter Mona Grenlee, Elin Os, Torild Walle Lundberg  og Tove Blom Bakke.
Vi jobber etter årsplanen, rammeplanen og etter egne planer. Likevel skal det være rom for at ting bare skjer. Barna kan komme med innspill og ideer, og vi ønsker å skape et variert tilbud for dem, slik at mange kan gjøre noe de liker.