Ansatte

Trollebo

Elin Os

Stilling: Assistent

Elin Os, 13 år ansatt, assistent,80%

Tove Blom Bakke

Stilling: Assistent

Tove Blom Bakke, 8 år, assistent,100%

Torild Walle Lundberg

Stilling: Styrer

Torild Lundberg, 11 år ansatt, pedagogisk leder,styrer, 100%

Mona Grenlee

Stilling: Pedagogisk leder

Mona Grenlee, Pedagogisk Leder, 80% Har jobbet i Solsikken i snart 5 år.

Tusse stua

Kristine Rørbakken

Stilling: Assistent

Kristine holder på nå å bli barnehagelærer. Hun jobber her i Solsikken barnehage i 60% Og har jobbet her siden 2011.

Inger-Oddveig Unger

Stilling: Assistent

Inger Oddveig Unger 11 år i Solsikken som assistent,100%

Helene Lindvik

Stilling: Pedagogisk leder

Helene Lindvik. Solsikken i 16 år ansatt, pedagogisk leder, 80%

Inger Marie Bjelland

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Inger Marie Bjelland, 7 år i Solsikken som barne og- ungdomsarbeider. 50 %. Hun jobber dette året også 20 % på disp. som pedagogisk leder.

Andre ansatte

Rune Lyngroth

Stilling: Vaktmester
93254533

Hanne Bjørkqvist

Stilling: Eier
944 80 494
hanne_bjorkqvist@ymail.com

Økonomi/faktura Kontakt: hanne_bjorkqvist@ymail.com