Barn og sykdom

Når et barn er sykt, kan av og til være vanskelig å vurdere. Enkelte sykdomsforløp er ikke til hinder for at barnet kan gå i barnehagen, da er det barnets allmentilstand som avgjør om det bør være hjemme. Her er noen referanser som dere kan vurdere etter.

HOVEDREGEL VED SYKDOM
 

Syke barn skal ikke leveres i barnehagen. 
Allmenntilstanden kan være avgjørende her er: Er barnet generelt slapt, er appetitten merkbart nedsatt. Er barnets allmenntilstand av en slik karakter at det ikke klarer å følge den vanlige dagsrytmen i barnehagen, holdes barnet hjemme.
Barn med feber og akutt diaré skal holdes hjemme.