Om barnehagen

Hovedtema

Hvert år velger vi ut noe vi vil sette ekstra fokus på. I 2015/2016 har vi valgt natur og nærmiljø som hovedtema. På Trollebo har de holdt på en del med kart. Alle barnas hjem er nå besøkt med kart i hånda, det står et stort kart inne på avdelingen hvor hver og en har bilde av sitt eget hjem festet til.  Der er også barnehagen, kirken, bussen og skolen merket inn. Dette har vi tatt frem innimelom alle andre faste aktiviteter, barna har fått endel forståelse slik vi ser det.  

Videre har vi studert insekter, småkryp og fugler innenfor barnehageområdet, vi har sett bilder, sunget om, lest om og lært om de som bor her på lekeområdet vårt. Vi har til og med noen som bor inne. I ett terrarium bor det edderkopper, beitemark, munkelus og små tovinger(fluer).

Vi har også holdt på med friluftsliv som en del av hovedtema. Bålmat ute, turer i skogen, turplass og grillhytta har vi hatt som faste innslag i år.

Tussestua har brukt snakkepakken med fortellingsfokus også i år. Vi har i tillegg sett nøyere på småkryp og fugler i nærmiljøet.

Ellers er vi en ganske vanlig barnehage som har dagsrytme med samlingstund og måltider, som tilrettelegger for lek og ulike aktivieter, som prøver å være innom alle fagområdene samtidg som vi ønsker at ikke alt skal være planlagt, det må også være rom for barnas ideer der og da.

Om høsten er vi med på brannvernuka. Vi er også 5 om dagen barnehage, dvs at vi må passe på å servere frukt og grønt til alle måltider. Vi er ute hver dag, men vi prøver å gjøre grep slik at om det er veldig varmt så bader vi kanskje, om det er veldig kaldt så lager vi kanskje kakao eller fyrer opp i grillhytta. Ulike løsninger, men vi forsøker å få til en hverdag på barnas premisser.