Nyhetsarkiv

 • Søk barnehageplass 2019

  Du kan nå søke barnehageplass. Husk at søknadsfristen for å få plass fra august er 1. mars.

 • Virksomhetsplan/årsplan 2017 og 2018

 • Velkommen som søker

  Solsikken barnehage er ett mindre alternativ på Nedenes. Det finnes flere store barnehager på Nedenes, vi er litt mindre. Vi er 28 barn til daglig, og det er 6-7 voksne her til daglig. Vi har 4 pedagoger som jobber sammen med ansvaret for en gruppe hver. Hele huset har felles virksomhetsplan. Vi har dagsrytme og rutiner, som gir trygghet og forutsigbarhet. Vi har barn i aktivitet i mange timer hver dag, både ute og inne. Vi er opptatt av at også de minste skal benytte uteplassen og helst komme ut litt hver dag. Vi er opptatt av uteaktiviteter og friluftsliv , bevegelse og relasjoner.

 • Mat og måltider i barnehagen

 • Årsplanen

 • Velkommen til oss!

  Det fysiske miljøet inne er variert med store rom som appellerer til fri lek og utfoldelse,
  men også med kroker hvor det er muligheter for å trekke seg litt tilbake.

  Det fysiske miljøet ute er kupert hvor barna automatisk får fysisk utfoldelse.
  I barnehagen står det en grillhytte som brukes flittig året rundt.