Nyttig informasjon

Nyttig informasjon til foreldre
Her finner du en del nyttig informasjon for deg som har barn i Solsikken Barnehage.
• Barnet må være i barnehagen før kl 9.30. Vi begynner da med samlingsstund og andre aktiviteter, vennligst gi beskjed før klokken 09.00 dersom ditt barn ikke kommer i barnehagen eller kommer senere.
• Foreldre betaler matpenger hver måned. 200 kr for 100% plass og for 80 % og 150 kr delt plass. Barnet får lunsj hver dag i barnehagen, og frukt kl 14.00. Til frokost kan barnet ha med niste. Barnet får også et varmt måltid per uke. Barnehagen holder drikke til alle måltider.
• Hvis barnet skal spise frokost i barnehagen må det senest være i barnehagen klokken 08.30, hvis vi har begynt å spise er det fint om barnet følges inn til bordet.
• Det er hyggelig og nødvendig både for oss og ditt barn at du følger barnet inn i garderoben om morgenen.
• Dersom noen andre henter barnet, vil barnehagen ha beskjed om dette.
• Dersom barnet ikke kan være ute, skal det holdes hjemme fra barnehagen, også ved smittsomme sykdommer (brennkopper, feber, og om barnet har kastet opp).
• Vi ber dere om å ha respekt for personalets arbeidstid. Når dere henter barnet må dere beregne tid nok slik at barn, foreldre og personal er ute av barnehagen kl 16.30.
• Det er viktig at du sier i fra til en voksen når du henter barnet ditt.
• Husk å lukke porten når du henter eller leverer barnet ditt, og husk at ingen barn skal gå ut porten alene!
• Husk tøfler eller innesko!
• Vi må også ha to bilder av barnet til bursdagskalender og barnets egen perm.
Sykdom
BARN OG SYKDOM

Når et barn er sykt, kan av og til være vanskelig å vurdere. Enkelte sykdomsforløp er ikke til hinder for at barnet kan gå i barnehagen, da er det barnets allmentilstand som avgjør om det bør være hjemme. Her er noen referanser som dere kan vurdere etter.
HOVEDREGEL VED SYKDOM
Syke barn skal ikke leveres i barnehagen.
Barn som ikke kan være ute skal ikke i barnehagen.
Husk – barn kan også bli trette og slitne”

ALLMENNTILSTANDEN
Det som kan være avgjørende her er: Er barnet generelt slapt, er appetitten merkbart nedsatt. Er barnets allmenntilstand av en slik karakter at det ikke klarer å følge den vanlige dagsrytmen i barnehagen, holdes barnet hjemme.
Barn med feber og akutt diaré skal holdes hjemme.

FEBER:
Barn med feber skal være hjemme. La barnet få en feberfri natt hjemme før det vender tilbake til barnehagen. Som feber regnes morgentemperatur over 37,5 C, og kveldstemperatur på over 38 C.

FORKJØLELSE:
Er barnet snørrete/forkjølet/hoster uten å ha feber eller nedsatt allmenntilstand, kan det godt komme i barnehagen.

ØREBETENNELSE:
Dersom allmenntilstanden er upåvirket, kan barnet gå i barnehage.

ØYEKATARR:
Barnet bør være hjemme hvis det har nedsatt allmenntilstand, eller om det kommer mye verk fra øynene. Barn kan gå i barnehagen dagen etter at behandlingen er igangsatt.

DIARÉ / OPPKAST:
Har barnet rennende avføring eller kaster opp, skal det være hjemme. Når barnet inntar fast føde, er opplagt og allmenntilstanden ellers er bra, kan det vende tilbake til barnehagen. Det er vanlig å tenke 48 timer etter siste tegn på sykdom.

VANNKOPPER:
Når vannblemmene har tørket inn, kan barnet vende tilbake til barnehagen.

BRENNKOPPER:
Etter at væskende sår er tørket ut kan barnet komme tilbake til barnehagen. Har man bare et sår som kan dekkes til (dvs. under klærne, ikke i ansiktet eller på hendene) kan man komme i barnehagen med plaster på såret. 

SKARLAGENSFEBER:
Barnet må være hjemme i minst to dager etter at antibiotikabehandlingen er påbegynt.

HODELUS:
Barnet må være hjemme til førstegangsbehandling er gjennomført. Personalet må bli varslet.