Førskolegruppa

Førskolegruppa starter opp denne uka.

Førskolegruppa er et populært innslag for de eldste.Førsolegruppa møtes en formiddag i uka gjennom nesten hele barnehgeåret (ikke august og juni).

I begynnelsen av året snakker vi litt om hva barna ønsker og hvilke forventninger de har til førskolegruppa.

Førskolegruppa blir gjerne en sammensveiset gjeng og det er godt å ha tryggheten fra "gjengen" sin den første tiden på skolen.  Leken er viktig i førskolegruppa som i resten av barnehagehverdagen. Førskolegruppa skal være lystbetont og gøy. Vi har stor forkus på mestring og troen på at dette får vi til.

Barna har også en forventning om skriving, de lager en perm som de får med hjem på slutten av året.  Vi trener på å sitte i ro, rekke opp hånden hvis vi vil si noe. Vente på tur til å snakke er utfordrende for mange førskolebarn. Vi hilser på bokstaver og tall, vi trener på å skrive navnet vårt og vi er innom spil, måling, former og mønstre.  

Vi avslutter førskolegruppa med overnatting i barnehagen.Det er stor stas og nedtellingen starter gjerne med en gang barnehageåret starter.