Husk planleggingsdag 7.februar

7. februar har vi planleggingsdag. Vi ansatte skal først og fremst planlegge foreldresamtalene denne dagen. Vi snakker om hver enkelt og vurderer mange forskjellige aspekter ved barnas hverdag. F.eks om de har venner, om vi treffer med de aktivitetene vi tilbyr og om barna trenger spesiell tilrettelegging. I forkant av det vil de eldste barna (Trollegruppa) ha barnesamtaler, slik at vi hører deres egen vurdering.