Velkommen til oss!

Det fysiske miljøet inne er variert med store rom som appellerer til fri lek og utfoldelse, men også med kroker hvor det er muligheter for å trekke seg litt tilbake. Det fysiske miljøet ute er kupert hvor barna automatisk får fysisk utfoldelse. I barnehagen står det en grillhytte som brukes flittig året rundt.

Solsikken Barnehage AS