Informasjon fra barnehagen i den stengte perioden

Informasjon fra barnehagen kommer på den e-posten dere vanligvis kommuniserer med barnehagen med.