Tid for foreldresamtaler

Foreldresamtalene er utsatt. Vi kommer tilbake til nye tidspunkt.

Foreldre kan fortelle og spørre om hva de måtte ønske om barnet sitt. Vi på vår side har forberedt oss slik at vi kan fortelle mye om barnets hverdag her hos oss, hva som er fint, og hva som kan være vanskelig. 

Foreldre kan stille spørsmål til det pedagogiske innholdet, eller de kan be om råd. Dersom foreldre har noen bekymringer er foreldresamtalen en god plass å ta det opp. 

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling.

Rammeplanen sier at "barnehagen skal ivareta foreldrenes rett til medvirkning og arbeide i nært samarbeid og forståelse med foreldrene "s 29.  

Videre står det at "samarbeidet mellom hjemmet og barnehagen skal alltid ha barnets beste som mål"  I foreldresamtalen utveksler vi observasjoner  og vurderinger knyttet til barnets helse, trivsel,erfaringer, utvikling og læring.

 

Velkommen !

 

Ps. Bildet i artikkelen er hentet fra Røkeberg Barnehages hjemmeside.