Nyheter

  • Virksomhetsplan/årsplan 2017 og 2018

    14.12.2017 10:47
  • Virksomhetsplanen/årsplanen ble godkjent 29.november av SU

    I forbindelse med ny Rammeplan som kom 1. august 2017 har vi utarbeidet en ny årsplan, den har endret form og vi har gått gjennom det som skal med i følge Rammeplanen.Resultatet er at årsplanen blir tykkere og tykkere for hvert år, så nå blir den kun sendt ut digitalt. Vi håper at dere tar dere tid til å lese den, for personalet er det en synliggjøring av det vi faktisk gjør, og hva vi skal gjøre.

    14.12.2017 10:26
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...