Nyheter

 • Uteaktiviteter/Sanseopplevelser

  Hovedtema i år er spesielt knyttet til fagområdene "Natur,miljø og teknikk"og "Kropp,bevegelse og helse". Rammeplanen sier at vi skal stimulere til å oppleve med alle sanser og få innsikt i produksjon og høsting av matvarer.På dette bildet er vi midt oppi den oppgaven. Vettegruppa opplevde både det fargesprakende grønnsakstorget i Grimstad og fikk møte krabbebåten på en og samme tur .

  01.02.2017 15:13
 • Svømming

  Siste gang med svømmeopplæring i dag 1. februar

  01.02.2017 15:06
 • Velkommen som søker

  Solsikken barnehage er ett mindre alternativ på Nedenes. Det finnes flere store barnehager på Nedenes, vi er litt mindre. Vi er 25 barn til daglig, og det er 6 voksne her til daglig. Vi har 3 pedagoger som jobber sammen med ansvaret for en gruppe hver. Hele huset har felles årsplan. Vi har dagsrytme og rutiner, som gir trygghet og forutsigbarhet. Vi har barn i aktivitet i mange timer hver dag, både ute og inne. Vi er opptatt av at også de minste skal benytte uteplassen og helst komme ut litt hver dag. Vi er opptatt av uteaktiviteter og friluftsliv i år.

  01.02.2017 14:50
 • Husk planleggingsdag 7.februar

  7. februar har vi planleggingsdag. Vi ansatte skal først og fremst planlegge foreldresamtalene denne dagen. Vi snakker om hver enkelt og vurderer mange forskjellige aspekter ved barnas hverdag. F.eks om de har venner, om vi treffer med de aktivitetene vi tilbyr og om barna trenger spesiell tilrettelegging. I forkant av det vil de eldste barna (Trollegruppa) ha barnesamtaler, slik at vi hører deres egen vurdering.

  01.02.2017 14:45
 • Se flere aktuelle saker i arkivet...